قرارداد همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی

  • ساخت فیلم آموزشی از روند انجام پروژه برای جامعه آماری مهندسان ، دانشگاهیان، زیر دیپلم و عموم مردم
  • آلبوم دیجیتال
  • گزارش روند مستند اجرایی پروژه
  • انیمیشن پروژه
  • تیزرهای ساخت پروژه