بید مجنون تیزر انعکاس

در این مطلب میخواهیم به نحوه تولید درخت بید مجنون در تیزر انعکاس بپردازیم.

برای ساخت درخت از نرم افزار Plant Factory استفاد ه کردیم زیرا که در نمای کلوزآپ نیاز به انیمیت دقیق و رئال درخت داشتیم. دو درخت و گراف که یکی برای نمای کلوزآپ و دیگری برای نمای لانگ شات ساختیم که دلیل آن بازدهی و سرعت بیشتر در اجرا بود.

گراف نودهای نمای کلوزآپ را در تصویر زیر می بینید.

گراف نودهای نمای کلوزآپ

و خروجی این گراف را در عکس زیر مشاهده میکنید

خروجی گراف

تنظیمات نودها:

تنظیمات نود ها

و ساخت متریال اولیه برای برگ ها و ساقه:

ساخت متریال اولیه

در مرحله بعد برای ساخت متریال نهایی درخت، چند برگ بید مجنون را اسکن کردیم:

ساخت متریال نهایی

برای ساخت تکسچر از این برگها و ساختن برگ های رنگی، از فوتوشاپ استفاده کردیم که خروجی تکسچرهای مورد نیاز برای ساخت متریال را در تصویر زیر می بینید:

ساخت تکسچر

در نمای لانگ شات و درخت دوم گراف از گراف نود زیر درخت دیگری ساختیم:

نمای لانگ شات

که خروجی آن را در عکس پایینی می بینید:

خروجی نمای لانگ شات

هر دو درخت را با تنظیمات زیر با فرمت FBX اکسپورت کردیم:

اکسپورت

برای رندر و ست آپ دوربین از نرم افزار مایا استفاده کردیم. با ایمپورت درخت برای نمای کلوزآپ، دوربین و صحنه را به شکل زیر ساختیم:

رندر و ست آپ دوربین

ست آپ متریال برگ ها:

ست آپ متریال برگ ها

نورپردازی صحنه:

نورپردازی صحنه
نورپردازی صحنه

رندر نهایی نمای کلوزآپ:

رندر نهایی نمای گلوزآپ
حسین محمدیان
نویسنده: حسین محمدیان
انیماتور کانون آگهی وتبلیغات انعکاس تصویر
درباره نویسنده
متخصص رندرینگ، کامپوزیت و جلوه های ویژه بصری