کمپین تبلیغاتی

رشد و شکوفایی، بستگی به برنامه ای جامع و منسجم دارد که بتواند در مدتی مشخص، شما را به بهترین نحو معرفی و فروش تان را چندین برابر نماید. انعکاس تصویری موفق از شما در ایده پردازی، برنامه ریزی و اجرای بی نقص آن ایده ها، نهفته است.

خدمات گروه کمپین:

  • طراحی و برنامه ریزی و اجرای کاملِ کمپین از خلق ایده های اصلی
  • نام برند
  • انتخاب شعار
  • خلق جینگل
  • لوگو
  • تحقیقات بازار
  • اجرای تمامی ایده ها، طبقِ برنامۀ تدوین شده در مدیاهای مختلف