دریافت اولین پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد الکترونیکی( آموزشگاه یار) در کشور


آموزشگاه یار ، آموزشگاهی است که بدون محدودیت مکانی با بهره گیری از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و سیستم های چند رسانه ای خدمات آموزشی خود را به مراکز تخصصی خدمات یادگیری فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد سفارش محور، آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای و سایر مراکز آموزشی ارائه می دهد.

 

A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-
A-