انیمیشن تبلیغاتی سنگ افتخاری دیگر


در بازار کنونی کشور در تمامی سایت هایی که محصولات یا خدمات خود را عرضه می کنند آنچه بیش از همه خود نمایی می کند ارائه تصویری عکاسی شده از یک زاویه می باشد. مشتری ارتباطی با محصول برقرار نمی کند و به همین دلیل تقاضا برای ملاقات با محصول اتفاق می افتد. در حقیقت شاید در یک نگاه محصول یا خدمات ارائه شده را انتخاب نماید ولی در هنگامی که محصول را از نزدیک مشاهده و لمس می کند ذهنیت قبلی از مشاهده عکس از بین می رود و آن را مناسب نمی بیند. این موضوع برای عرضه محصول در بازارهای جهانی بسیار حایز اهمیت می باشد. مراجعه به سایت های محصولات ارائه شده توسط تولید کنندگان موضوع فوق را تایید می کند.
گروه انعکاس تصویر برای حل این مشکلات یعنی درک کامل مشتری از انتخاب محصول و کاهش هزینه های تبلیغاتی اقدام به ابداع روشی نوین درحوزه تبلیغات نموده است.
به عنوان نمونه، سنگهای روشویی به طور کامل در محیط سه بعدی طراحی و انیمیشنی هم از تمامی ابعاد این محصول تولید گردید. 12 فریم عکس از کلیه زوایا تهیه شد و به دلیل اینکه این محیط به طور کامل طراحی شده است امکان اضافه کردن نور، متن، بافت، تغییر رنگ و دیگر موارد قابل اجرا می باشد. مشتری ارتباط خوبی با محصول برقرار می کند و کاهش هزینه های تبلیغاتی را دربر دارد.